Chương trình phổ thông mới với môn Ngữ Văn

CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNG MỚI VỚI MÔN NGỮ VĂN

PGS.TS. NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

         Chương trình phổ thông nói chung và Ngữ văn nói riêng vừa được đưa ra là kết quả làm việc của một tập thể  tác giả, những nhà giáo, nhà nghiên cứu  có kinh nghiệm. Chương trình đã được hình thành và xây dựng trong suốt một thời gian dài, trên cơ sở khảo sát thực tiễn giáo dục trong nước và tham khảo chương trình giáo dục của nhiều quốc gia trên thế giới. Việc thực hiện chương trình cũng nhận được nhận được sự chỉ đạo sít sao của lãnh đạo các cấp ở Trung ương cũng như sự theo dõi và góp ý của dư luận xã hội. Điều đó đã giúp chương trính hoàn thiện hơn nhưng đồng thời cũng tạo nên súc ép lớn đối với những người có trách nhiệm thực hiện chương trình.

       Chương trình mới đã khắc phục được những nhược điểm của các chương trình trước đây trong việc xây dựng chương trình theo một  tư tưởng nhất quán và một mạch xuyên suốt từ lớp 1 đên lớp 12. Đặc biệt mục tiêu phát triển năng lực đã được quán triệt ở tất cả các môn, các khâu giảng dạy. Đó là những ưu điểm nổi bât của chương trình mới.

        Đối với môn Ngữ văn việc xác định nội dung cơ bản của môn học  là tập trung vào giáo dục Ngôn ngữ và Văn học đã thể hiện một quan điểm đúng, chứng tỏ các tác giả của chương trình đã hiểu đúng  nôi dung của việc dạy và học môn Ngữ văn. Nhận thức này sẽ giúp khắc phục tình trạng mà dư luận giáo viên thường nêu lên là hiện nay trong môn Văn phần Ngữ lấn át phần Văn, dạy ngôn ngữ học nhiều hơn dạy cách nắm vững tiếng  Việt, dạy ngôn ngữ nhiều hơn dạy văn học.

       Tuy nhiên vấn đề mà chúng tôi muốn đặt ra ở đây là vấn đề khác, không liên quan đến tỷ lệ và tương quan của dạy Ngữ và dạy Văn. Nó liên quan đến nhận thức về khái niệm “ văn học” như một nội dung giảng dạy trong môn Ngữ văn. Trong một bài báo đăng trên báo Giáo dục và Thời đại (……………………) chúng tôi đã trình bày một số suy nghĩ về vấn đề này, ở đây chúng tôi xin nói thêm một vài điểm khác có liên quan đến chương trình Ngữ Văn mới. Nhân đây cũng xin nói thêm, nếu quan niệm môn Ngữ  văn có có hai phần ngữ và văn  thì thiết tưởng nên viết hoa cả hai từ Ngữ và Văn ( Ngữ Văn ) chứ không nên viết “Ngữ văn” như trong chương trình. Khi viết hoa cả hai từ ( Ngữ Văn ) người ta sẽ hiểu đó là một từ đặc biệt, chỉ có trong chương trình giáo duc phổ thông ở Việt Nam và nếu dịch ra tiếng Anh thì phải viết là Ngu Van  hoặc  Language and Literature, còn nếu viết làNgữ văn  người ta dễ nhầm đó là một môn học đã có từ lâu ở phương Tây, cũng được gọi là Ngữ văn —philology.   

       Vấn đề lớn nhất và cũng phức tạp nhất là nội hàm của từ “ Ngữ” và “Văn”. Đến nay hầu như mọi người đều thống nhất là ở phổ thông dạy “Ngữ” chủ yếu không phải là dạy Ngôn ngữ học nói chung hay Ngôn ngữ học tiêng Việt nói riêng, mà là phát triển năng lực hiểu và sử dụng tiếng Việt của học sinh. Nhưng còn với “Văn” tức Văn học thì sao ? Điều này nói chung chưa được làm rõ và chương trình mới cũng không phải là ngoại lệ.

        Chúng ta đều biết  khái niệm  “môn Văn học” ở nhà trường có thể được hiểu theo hai nghĩa. Thứ nhất,Văn học  như là bộ môn khoa học  nghiên cứu về văn chương, giống  như Toán học, Lý hoc, Sinh hoc, Hóa học. v.v .Ở đây học sinh được cung cấp những  kiến thức về lý luận văn học, Lịch sử văn học và về bản thân khoa nghiên cứu văn học. Đây là quan niệm, ở những mức độ khác nhau,  đã từng  thể hiện trong một số chương trinh phổ thông trước đây . Cách hiểu này  dẫn đến tình trạng có chương trình và sách giáo khoa chứa đựng quá nhiều kiến thức lý luận văn học, thi pháp học, tác giả và điều đó phần nào đã làm cho  môn Văn trở nên khô khan và có phần khó hiểu, nhất là với học sinh các câp dưới.

         Thứ hai, Văn học có thể hiểu như một một loại hình nghệ thuật và học Văn hay Văn học là học một môn Nghệ thuật giống như học Nhạc , Họa. Theo nghĩa đó môn Văn không giống các môn khoa học như Toán, Lý, Hóa ,Sinh hay  Địa lí, Lịch sử. Vấn đề đặt ra là: vậy trong nhà trường chúng ta sẽ dạy môn Văn hay Ngữ văn theo nghĩa nào?

         Vấn đề phức tạp là ở chỗ , như chúng ta thấy, môn Văn có hai bộ phận : Ngôn ngữ và Văn học. Mỗi bộ phận đòi hỏi một cách tiếp cận riêng. Tuy nhiên cả hai bộ phận đều không phải là những môn khoa học thuần túy. Như đã nói ở trên, dạy ngôn ngữ trong trường phổ thông không phải là dạy Ngôn ngữ học, tức khoa học về ngôn ngữ mà là dạy tiếng Việt, dạy một số kiến thức về ngôn ngữ và tiếng Việt để trên cơ sở đó rèn luyện và phát triển kỹ năng, năng lực nhận thức và sử dụng tiếng Việt của học sinh. Như vậy đúng ra môn Ngữ văn phải gọi là môn Tiếng Việt và Văn học giống như ở Nga môn học này gọi là Tiếng Nga và Văn học.

         Tương tự như vậy, học Văn học không phải là học khoa học về văn học mà là học một  MÔN NGHỆ THUẬT, giúp học sinh hiểu và sống với một lĩnh vực hoạt động của con người, ở đó không phải chỉ có sự sáng suốt và thông tuệ của lí trí mà còn có cảm xúc, tình cảm ,ưóc mơ, khát vọng, không phải chỉ có cái Chân mà cò có cả cái Thiện và cái Mỹ. Và nếu môn Văn học ( một bộ phận của môn Ngữ Văn ) ở đây không phải là môn khoa học thì mục tiêu của day và học Văn học là gì?

Theo chúng tôi dạy và học Văn học có ít nhất ba mục đích:

a)     Cung cấp cho học sinh một số kiến thức cơ bản, có tính chất phổ biến về văn học như một loại hình nghệ thuật, một hoạt động ngôn ngữ : hình tượng nghệ thuật, nhà văn, độc giả, tác phẩm, thể loại, lịch sử văn học…Liều lượng và độ khó của khối kiến thức này tăng dần  từ cấp nhỏ lên cấp cao hơn và đạt mức độ phức tạp nhất ở những năm cuối của các lớp phân ban.

b)     Bồi dưỡng cho học sinh những năng lực văn học  cần thiết. Trong chương trình mới, năng lực này được gọi là năng lực thẩm mỹ, tồn tại song song với năng lực ngôn ngữ   và sự khác nhau  giữa hai năng lực này là ở chỗ nếu với năng lưc ngôn ngữ đọc hiểu là chính thì với năng lực văn học, tức năng lực thẩm mỹ, ngoài đọc hiểu còn cần phải có năng lực đọc thẩm mỹ.

 Thật ra đồng nhất năng lực văn học với năng lực thẩm mỹ là không chính xác,bởi vì văn học không phải chỉ là lĩnh vực của Thẩm mỹ, cho dù Thẩm mỹ là cái rất đặc trưng của văn học và nghệ thuật nói chung.  Nhưng cái chính là phải làm rõ nội dung của khái niệm năng lực văn học hay năng lực thẫm mỹ. Vấn đề này trong chương trình mới đã không được quan tâm đầy đủ.

Theo chúng tôi phát triển năng lực văn học không hạn chế chỉ trong việc phát triển năng lực đọc hiểu, cho dù đọc hiểu ở đây bao gồm cả đọc thông thường và đọc thẩm mỹ  như  giải thích của Chương trình. Năng lực văn học ít nhất phải có những yều tố sau đây:

n Năng lực đọc và cảm thụ tác phẩm văn học

n Năng lực quan sát và tưởng tượng. Đây là năng lực cần thiết không phải chỉ cho sáng tác và cảm thụ văn học mà còn để hình thành con người sáng tạo mà khoa học cũng như tất cả các lĩnh vực của đời sống đều đòi hỏi.

n Năng lực xúc cảm, rung động thẩm mỹ, tức khả năng rung động trước cái đẹp, cái bi, cái hài cũng như tất cả những gì trong thiên nhiên, trong đời sống lên quan đến buồn vui và số phận của con người. Đây là lĩnh vực của tình cảm, của tâm hồn. Đặc trưng của  văn học cũng như của môn Văn  nằm chính ở đây. Phát triển năng lực này là cái lõi, cái cốt yếu việc phát triển cái mà một số nhà nghiên cứu gọi là năng lực văn, một biểu hiện rất quan trọng của năng lực Người.

n Năng lực viết và sáng tác. Nhà trường không phải là nơi đào tạo nhà văn, nhà thơ. Nhưng không có nhà văn, nhà thơ nào không qua nhà trường, không học Văn. Môn Tập làm văn chính là mảnh đất tốt để phát triển năng lực này. Chỉ tiếc là lâu nay môn này ở nhà trường tập trung quá nhiều vào việc thực hiện nhiệm vụ của phần Ngữ, tức  rèn luyện khả năng viết tiếng Việt mà it chú ý đến việc bồi dưỡng năng lực sáng tác nghệ  thuật  để phát huy khả năng tưởng tượng và năng khiếu thẩm mỹ của trẻ, ngoài một số bài tập  về bình luận và phân tích tác phẩm mà chủ yếu chỉ có tác dụng đối với sự hình thành tư duy luận lí, tư duy khoa học của học sinh.

c)     Bồi dưỡng  những phẩm chất tư duy và giá trị cho học sinh. Khái niệm “ phẩm chất” thường được hiểu như  như phẩm chất chính trị-tư tưởng và đạo đức. Thật ra nên hiểu rông hơn. Thông minh cũng là một phẩm chất. Văn học  có tác dụng rất lớn đến việc dạy người ta cách nghĩ, đặc biết là cách tư duy, cách nghĩ uyển chuyển, đa chiều, có lý nhưng cũng phải có tình, đôi khi cái tình còn cao hơn cái lý, cái tôi, cái riêng  còn che khuất cả cái chung. Đặc biệt, văn học không chỉ dạy học sinh CÁCH NGHĨ mà quan trong hơn là dạy CÁCH NGHĨ ĐÚNG. Đúng ở đây không phải là đúng về mặt tư duy logic, đúng sai theo kiểu toán học mà là đúng sai về phương diện tư tưởng, đạo đức, tức vấn đề thiện ác, tốt xấu, thực giả. Đây là vấn đề hết sức quan trọng liên quan đến chức năng của hoạt động giáo dục nói chung.

          Chúng ta đều biết giáo dục, và trước hết là nhà trường, có ba nhiệm vụ cơ bản:  thứ nhất, giáo dục kỹ năng lao động, kỹ năng sống, thứ hai, truyền thụ kiến thức và thứ ba là giáo dục giá trị. Ba nhiệm vụ này được quán triệt trong toàn bộ hoạt động của nhà trường và tất cả các hoạt động, các môn học đều có trách nhiệm thực hiện. Tuy nhiên do đặc điểm của mình, mỗi hoat động, mỗi bộ môn  sẽ có trách nhiệm khác nhau trong việc đáp ứng các yêu cầu nói trên. Không thể phủ nhận rằng môn Toán cũng có trách nhiệm trong việc giáo dục giá trị. Từng lời giảng, cách nói, cách ăn mặc, cách quan hệ với học sinh, cách cho điểm, đánh giá, tất cả những hành động đó đều liên quan đến việc giáo dục đạo đức, lối sống . Tuy nhiên cũng không  thể phủ nhận rằng về phương diện này môn Toán, Lý, Hóa, Sinh không thể so sánh với các môn khoa học xã hội như  Đạo đức, Giáo dục công dân, Lịch sử, Địa lí và đặc biệt là với Văn học. Vì sao đặc biệt?

       Đăc biệt vì môn Văn học không phải là một môn khoa học mà là nghệ thuật, mà nghệ thuật lại là lĩnh vực của đời sống tinh thần của con người, ở đó vấn đề yêu ghét, cao quí hay tầm thường, tiến bộ hay lac hậu bộc lộ trực tiếp trong nội dung bài học. Từ xưa nay văn học bao giờ cũng là mảnh đất của những cuộc đấu tranh tư tưởng, của những xung đột về chính kiến, về quan điểm đạo đức. Kh6ng phải ngẫu nhiên có một thời ở nước ta văn học bị biến thành công cụ tuyên truyền giáo dục, giờ giảng văn biến thành giờ giảng dạy về đạo đức cộng sản, tinh thần chiến đấu, lý tưởng cách mạng. Cách làm ấy có thể là cực đoan do yêu cầu của một thời, nhưng nó cũng chứng tỏ rằng văn học  có lợi thế rất lớn trong việc tuyên truyền, giáo dục giá trị cho thế hệ trẻ . Vai trò đặc biệt của môn văn học trong việc giáo dục giá trị,  ngoài nội dung đặc thù , còn nằm ở phương pháp tác động riêng của nó. Về phương diện này giáo dục bằng văn học có những thế mạnh mà các môn đạo đức hay giáo dục công dân không thể có được. Nhờ tác động thông qua tình cảm, thông qua những câu chuyện, những  lời nói giàu âm điệu, những hình tượng nghệ thuật, vắn học dễ chuyển tải những kinh nghiệm sống ở đời, những chân lí đạo đức vào nhận thức của trẻ em, kích thích quá trình tự ý thức, tự giáo dục và làm cho sự thấm nhuần những bài học luân lí sâu sắc hơn, lâu bền hơn.

      Trong tình hình xuống cấp về văn hóa trong xã hoá, suy giảm về đạo đức tronh nhà trường như hiện nay , việc giáo dục giá trị cho học sinh trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Văn học như một môn nghệ thuật là phương tiện rất hữu hiệu để thực  hiện nhiệm vụ này. Đã qua rồi cái thời giờ văn biến thành giờ giáo dục tư tưởng. Nhưng dạy văn bây giờ cũng không phải chỉ là dạy cái hay cái đẹp của câu chữ, hình ảnh. Dạy văn là giúp các em hiểu biết về văn, đọc và sống với tác phẩm và nhờ đó mỗi ngày trở nên hiểu biết hơn, giàu có hơn, tốt đẹp hơn. Chương trình phổ thông mới đã có nhiều đổi mới trong việc xây dựng chương trình Ngữ Văn, trong việc phân định dạy Ngữ và dạy Văn ( Văn học). Tuy nhiên nếu tính nghệ thuật của Văn học được quan niệm rõ và nhất quán hơn, giá trị đặc trưng của văn học được quán triệt đầy đủ hơn  thì yêu câu phát triển năng lực đối với môn văn, vị trí đặc biệt của môn văn trong  hoạt động giáo dục giá trị của nhà trường sẽ được đánh giá thích đáng hơn.

 

 

N.T.K.N

                                                                                            

  

 

Gởi
Bài được đọc nhiều nhất
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ nhật

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30