Tự sự
Danh mục : Tự sự - Ngày đăng: 10/11/2013 - Tác giả: Hoakimngan.net - Lượt đọc: 2561
Danh mục : Tự sự - Ngày đăng: 10/11/2013 - Tác giả: Hoakimngan.net - Lượt đọc: 2536
Danh mục : Tự sự - Ngày đăng: 20/04/2014 - Tác giả: hoakimngan.net - Lượt đọc: 2990
     Các bạn thân mến,      Giao tiếp là sự sống. Nhưng trong nghĩa hẹp, giao tiếp cũng là trao đổi, giao lưu. Trao đổi tri thức, thông tin, trao đổi hiểu biết và kinh nghiệm sống để mở rộng thêm tầm hiểu biết cho...
Bài được đọc nhiều nhất
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ nhật

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31