Triết lí giáo dục
Trang chủ > Giáo dục > Triết lí giáo dục
Danh mục : Triết lí giáo dục - Ngày đăng: 01/11/2014 - Tác giả: Hoakimngan.net - Lượt đọc: 4449
Danh mục : Triết lí giáo dục - Ngày đăng: 01/11/2014 - Tác giả: Hoakimngan.net - Lượt đọc: 6636
Danh mục : Triết lí giáo dục - Ngày đăng: 01/11/2014 - Tác giả: Hoakimngan.net - Lượt đọc: 4426
          Có thể nói ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, dạy học không phải là nghề hấp dẫn. Trong một nghiên cứu gần đây đăng trên tạp chí “Education next”  của Đại học Harvard (Hoa Kỳ), tác giả bài báo viết rằng ở Mỹ mấy thập kỷ qua hiếm thấy người nào có trình độ cao lại lựa chọn nghề...
Danh mục : Triết lí giáo dục - Ngày đăng: 29/09/2014 - Tác giả: Hoakimngan.net - Lượt đọc: 6713
Danh mục : Triết lí giáo dục - Ngày đăng: 12/12/2013 - Tác giả: Hoakimngan.net - Lượt đọc: 4186
Danh mục : Triết lí giáo dục - Ngày đăng: 16/10/2013 - Tác giả: Lê Ngọc Trà - Lượt đọc: 2953
Danh mục : Triết lí giáo dục - Ngày đăng: 18/09/2013 - Tác giả: NGUYỄN LÊ HUYÊN - Lượt đọc: 1748
Danh mục : Triết lí giáo dục - Ngày đăng: 26/07/2014 - Tác giả: Hoakimngan.net - Lượt đọc: 4472
Danh mục : Triết lí giáo dục - Ngày đăng: 01/11/2014 - Tác giả: Hoakimngan.net - Lượt đọc: 4452
        Trong cuộc đổi mới giáo dục hiện nay có rất nhiều vấn đề đang đặt ra. Đổi mới phải bắt đầu từ đâu? Cần đột phá ở khâu nào? Cốt lõi của cải cách là cái gì? Đây là những vấn đề lớn, chúng tôi không có khả năng và không dám bàn tới. Tuy nhiên thiết nghĩ, nếu nói bắt...
Danh mục : Triết lí giáo dục - Ngày đăng: 10/11/2013 - Tác giả: Hoakimngan.net - Lượt đọc: 4418
Danh mục : Triết lí giáo dục - Ngày đăng: 10/11/2013 - Tác giả: Hoakimngan.net - Lượt đọc: 4498
Danh mục : Triết lí giáo dục - Ngày đăng: 19/06/2013 - Tác giả: Lê Ngọc Trà - Lượt đọc: 3695
          Chúng ta đang sống trong một thời đại có những thay đổi quan trọng và nhiều khi mang tính đột biến. Một trong những dấu hiệu đang gây chú ý toàn cầu đó là sự xuất hiện của nền kinh tế tri thức và xã hội tri thức.Xã hội ấy đang hình thành, toàn bộ hình ảnh về...
Danh mục : Triết lí giáo dục - Ngày đăng: 18/09/2013 - Tác giả: Lê Ngọc Trà - Lượt đọc: 1631
 Cần bắt đầu lại từ giáo dục tiểu học
Danh mục : Triết lí giáo dục - Ngày đăng: 19/06/2013 - Tác giả: Lê Ngọc Trà - Lượt đọc: 9576
         Phải khẳng định rằng những năm qua trong hoàn cảnh đất nước khó khăn, giáo dục đã đạt được những thành quả to lớn. Chúng ta đã làm được rất nhiều việc mặc dù môi trường kinh tế - xã hội có nhiều điều không thuận lợi.         Vậy thì vì sao hiện nay xuất hiện...
Bài được đọc nhiều nhất
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ nhật

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30