Nguyễn Huy Thiệp
Trang chủ > Các đặc trang > Nguyễn Huy Thiệp
Danh mục : Các đặc trang - Ngày đăng: 31/05/2013 - Tác giả: Nguyễn Huy Thiệp
Danh mục : - Ngày đăng: 03/06/2013 - Tác giả: Nguyễn Huy Thiệp - Lượt đọc: 1723
        Nguyễn Huy Thiệp sinh ngày 29 tháng 4 năm 1950, là nhà văn đương đại Việt Nam trong địa hạt kịch, truyện ngắn và tiểu thuyết với những góc nhìn mới, táo bạo.    
Bài được đọc nhiều nhất
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ nhật

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31