Giới thiệu - Welcome

Các bạn thân mến,

     Giao tiếp là sự sống. Nhưng trong nghĩa hẹp, giao tiếp cũng là trao đổi, giao lưu. Trao đổi tri thức, thông tin, trao đổi hiểu biết và kinh nghiệm sống để mở rộng thêm tầm hiểu biết cho mình và cho người khác, nhờ đó mà phẩm giá của mình cũng được nâng lên.

     Trong Bàn về tự do John Stuart Mill đã viết: “Có nhiều chân lí mà ý nghĩa đầy đủ của chúng không thể nào bộc lộ ra được cho tới khi trải nghiệm trên bản thân và đem nó tới cho con người.”

     Thật vậy, cuộc đời là một cuộc hành trình dài của trải nghiệm và đi tìm. Đi tìm rồi trải nghiệm, và lại đi tìm. Trong những cuộc hành trình đi tìm ấy, chúng ta tìm thấy nhau. Chân lí vì vậy cũng gần hơn.

     Tác giả trang web là một người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đại học, nghiên cứu, giảng dạy văn chương, chuyên sâu về folklore, và đặt nhiều quan tâm đến các vấn đề về văn hóa xã hội. Với một số công trình đã và đang xuất bản và những bài báo đã đăng, ít nhiều tôi mong có được sự chia sẻ của các nhà khoa học, các Anh/Chị, các bạn đồng nghiệp. Đó cũng là cơ hội để tôi được giao tiếp với mọi người, mong tìm được sự đồng cảm và hỗ trợ để cùng hướng về những điều chân quý. Tôi rất mong muốn trang web này trở thành một cầu nối, nối tôi với mọi người và nối mọi người lại với nhau.

Một niềm vui

Một nỗi buồn

Nếu phải giữ một mình suốt đời

Bạn có thể chết vì nó…

                      (Nguyễn Đình Thi)

      Sống là chia sẻ, là mang đến cho nhau những hiểu biết, những gì tốt đẹp nhất, để cùng vươn tới khát vọng và vượt qua những thách thức để chạm vào chân lí…

      Chào mừng các bạn đến với trang web hoakimngan.net

************

                Dear Friends,

       Communication  is, in some way, regarded as the life. However, in restricted sense, communication holds the meaning of  socialization and exchange:  exchange of  knowledge,  of  information, of  life experiences … with a view to widening  the  outlook not only for yourself  but for others, by which the virtue and personality will be elevated.

      In his book  Liberty, John Stuart Mill  said that  there were  truths whose  sufficient meaning  could not be found   until  the  time you have experienced yourself and shared with others.

       He is right. The life is considered as a long journey for experiencing and seeking.Seeking is for experiencing and then seeking again. During the course of seeking and experiencing we will find each other. That is the manner how the  truth will  become closer to access.

       The owner of the web is a researcher working in the field of university education. I have carried out researches  and lectures in literature, and specialized in  folklore. Besides,  the  issues of social and cultural field are within the range of  my study. As being the author  of   books and articles published sofar, I hope  to get the sympathy and support and  suggestions  from  the scholars and colleagues. I also think it  is a good opportunity  for me to have communication with the different walks of people ,with a view to achieving the aesthetic standards and the truth of life.  The web, I wish, becomes a bridge linking myself with people and linking one with each other.

                                        You should die of

                                        Joyfulness or

                                        Sorrowfulness

                  In case,  you keep it yourself  for  the whole life,

                                               (Nguyen Dinh Thi)

         To live is to share, to bring knowledge to each other, with aspiration   to overcome all challenges  on the way forward to finding the truth.

                 Welcome to the web: hoakimngan.net

Gởi
Bài được đọc nhiều nhất
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ nhật

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31